Rezervācija un apbedīšanas vietu iegādāšanās

Rīgas privātajā kapsētā Jūs varat nopirkt vai rezervēt kapa vietas neatkarīgi no dzīves vietas.

Lai to izdarītu,mirušā tuviniekiem ir jāizvēlās kapa vieta un jāsaskaņo bēru laiks.

Lai noslēgtu ilgtermiņa līgumu vajadzīgi sekojoši dokumenti:

  • personas pase kura slēgs līgumu par kapa vietas iegādi,
  • miršanas apliecība un šīs apliecības kopija.

Kapa vietas iegādes līgums stājas spēkā pēc pilnas apmaksas.

Lai rezervētu kapa vietu, personai jāierodas kapsētā, jāizvēlās vieta un jānoslēdz līgums.

Pēc līguma noslēgšanas persona iemaksā 20% no līguma summas un vienojās par pārējo izmaksu grafiku,kurš atkarīgs no iegādāto vietu skaita.

Maksimālais izmaksas termiņš ir divi gadi.

UA-11483462-1